INTEGRITETSPOLICY

Soransonart Integritetspolicy

Vi på Soransonart värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Soransonart samlar in och använder personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.  

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig kan kontaktas på följande adress: Anna Soranson Tel 0730350173 info@soransonart.com  

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information om dig som du lämnar till oss vid köp i webbshoppen, kontakt via kundtjänst, nyhetsbrev. Du finns i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt. Vi sparar endast uppgifter om dig så vi kan leverera din order som namn, adress, telefonnummer och e-post, så vi kan skicka din order till dig. Vi erbjuder Klarna Checkout som tar hand om betalningen, där vi inte sparar några uppgifter om dig utan du omdirigeras till Klarnas kassa som sparar dina uppgifter, som vi inte kan se eller komma över. Vi sparar endast dina bas uppgifter så vi kan leverera & slutföra din order.  

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Soransonart samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster som webbplatsen kräver som tex. köpa produkter på Soransonart.se Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar. Vi delar aldrig med oss av eller säljer dina uppgifter till någon annan. Vi har ökat informationen om dina rättigheter och hur du kan begära att vi slutar använda dina uppgifter som finns sparade om dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår integritetspolicy och användarvillkor. Vi följer EU:s regler, när det gäller GDPR.  

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du köpt av oss eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.  Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera avtal. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn och lösenord. Laglig grund för att behandlingen är nödvändig så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder Utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsutskick Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att mottaga kommunikation och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster och skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, uppgifter kring betalning av medlemsavgift. Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Leksaksimportören rättsliga skyldighet inte fullgöras. Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera anslutningsavtal. Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra Leksaksimportörens tjänster och system. Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärs-utveckling för att utveckla nya produkter och funktioner. Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik) Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt användaravtalet Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden. Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer. Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt ärende Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om anställning eller praktik hos oss. Typ av uppgifter: Identitetsuppgifter t.ex. namn, kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer och postadress.  

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning. Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.  

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.  

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Hoppas att dessa frågor och svar har varit till hjälp för dig. Du når vår personliga kundtjänst på telefon eller mail.

HTTPS och SSL-certifikat på hela hemsidan, så att du kan känna dig extra trygg med ditt köp.